Algemene voorwaarden

 • 1. Elk lid heeft de keuze op de optie Proefmaand. Dit betekent dat als het sporten niet bevalt, het lid in de eerste maand zonder verdere verplichtingen kan stoppen.
 • 2. De administratiekosten zijn € 9,95 dit is de borg voor de persoonlijke ledenpas. De administratiekosten dienen bij inlevering van het inschrijfformulier te worden voldaan.
 • 3. Het abonnementsgeld is berekend over het gehele jaar en dient per maand vooruit te worden voldaan, altijd voor de 28e dag voorafgaand aan de nieuwe maand.
 • 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van het nalatige lid.
 • 5. Bij achterstand van het te betalen abonnementsgeld worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • 6. Het sportcentrum stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en ongevallen, die het lid eventueel zouden kunnen overkomen.
 • 7. Schade toegebracht door leden aan inventaris van het sportcentrum, of andere faciliteiten waar les wordt gegeven, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • 8. Het sportcentrum is gesloten op feestdagen. In de zomer worden aangepaste openingstijden bekend gemaakt. Gedurende vakantie dient het abonnementsgeld te worden doorbetaald.
 • 9. Het lidmaatschap kan niet tijdelijk worden stopgezet vanwege ziekte, vakantie of enige andere reden.
 • 10. Kloos 2 U sportcentrum is gerechtigd de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.
 • 11. Opzeggen is uitsluitend schriftelijk mogelijk met het Wijzigingsformulier verkrijgbaar bij de receptie.
 • 12. Men kan uitsluitend opzeggen aan het eind van de lidmaatschap periode, van 3 maand/ 12 maand/ 24 maand; met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Bij het niet (tijdig) opzeggen wordt de lidmaatschap periode stilzwijgend telkens met 1 maand verlengd. Behalve bij 3 maanden deze wordt per 3 maanden verlengt.
 • 13. Ondergetekende verklaart zich met bovenstaand akkoord en een afschrift van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen (voor personen onder de 18 jaar tekent een van de ouders/voogden).
Menu